Razumeti jezik igre pomeni razumeti misli in srce otroka. (L.K.Franck)