kdor nikoli ni napravil napake, ni nikoli poslušal nekaj novega (Albert Einstein)

Kdor nikoli ni napravil napake, ni nikoli poskušal nekaj novega

(Albert Einstein)