Skupina Sončni žarek

"Pri vsakem delu je najpomembnejši začetek, zlasti še, če imamo opravka s čim mladim in nežnim." (Sokrat)