Učenje otrok je poklic, pri katerem moramo znati izgubljati čas, da ga pridobimo (J.J. Rousseau) Pri vsakem delu je najpomembnejši začetek, zlasti še, če imamo opravka s čim mladim in nežnim (Sokrat)